Igangværende projekter

Haderslev kommune (opstart 2018)


Realisering af Masterplan / Jomfrustien – Levende rum i Haderslev.
Jomfrustien i Haderslev udgør rygraden i en omfattende byudvikling, hvor klimatilpasning og byfornyelse vil blive nogle af redskaberne.
bachlandskab er ressourceperson for Teknik og Miljø, Haderslev kommune.

Vodder Kirke og Brøns Kirke (opstart 2018)


bachlandskab udarbejder driftsplaner for Vodder Menighedsråd og Brøns Menighedsråd.

Esmark Sommerhusudlejning (opstart 2018)
Byggeledelse i forbindelse med realisering af udenoms arealer ved nyt sommerhusudlejningskontor i Blåvand.
bachlandskab er underrådgiver for MOVE.

Have i Nørre Nebel (opstart 2018)
bachlandskab udarbejder forslag til omlægning af privathave.

Seest, tilsyn med anlæg (opstart 2017)

Realisering af vinderprojekt fra konkurrence om “Fremtidens almennyttige boligbyggeri”, udskrevet af Bygge- og Boligministeriet.
Bygherre er Lejerbo, Kolding.
bachlandskab er underrådgiver for MOVE.

Udviklingsplan og detailprojekt, Vodder Kirke (opstart 2017)
Udarbejdelse af Udviklingsplan og detailprojekt for Vodder Kirkegård.
bachlandskab er rådgiver for Vodder Menighedsråd.

Fyrparken, Ungdomsbo (opstart 2017)
Renovering af eksisterende plantninger og forslag til nyplantning samt gennemførsel af udbud.
bachlandskab er rådgiver for Ungdomsbo, Esbjerg

Ungdomsbo Esbjerg og Fanø, driftsplaner (opstart 2017)
Drifts-, pleje- og vedligeholdelsesplaner for udearealer ved samtlige Ungdomsbos bebyggelser i Esbjerg og Fanø.
bachlandskab er rådgiver for Ungdomsbo.

Vejle Kommune, Bostedet Tinghøj, Egtved (opstart 2017)
Renovering af udearealer i forbindelse med om- og tilbygning af Bostedet Tinghøj samt udarbejdelse af udbudsmateriale.
Bygherre er Vejle Kommune.
bachlandskab er underrådgiver for Frost Larsen Arkitekter.