bachlandskab er en landskabsarkitekt virksomhed etableret i 2013.

Virksomheden ejes af Lars Bach, der er uddannet landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i 1990 og har mange års erfaring som landskabsarkitekt, vej- og parkchef i Esbjerg Kommune samt planchef i Billund Kommune. Desuden har Lars Bach erfaring som privatansat landskabsarkitekt i Det Danske Haveselskab og hos COWI samt hos Johansson & Kalstrup, rådgivende ingeniører.

Virksomheden har således et stort kendskab til brugerne af de grønne områder i form af borgere og politikere i kommunerne, ansatte i private virksomheder og ejerne af de private haver. Fagligt har virksomheden en indgående teknisk viden om materialer, vand, jord og planter samt økonomisk  og teknisk styring af projekter.